گروهی از بچه های شرکت کننده در برنامه های علمی و هنری کانون تابستانی فرهنگ صبح روز یکشنبه ۳۱ مرداد ۹۵ درحیاط مدرسه گرد هم آمدند تا یک روز خاطره انگیز  و با نشاط درکنار مربیان و مسئولین شان تجربه کنند. مقصد اردوگاه ساحلی و زیبای رضوانشهر بود که از قبل هماهنگ شده بود. وسایل […]
ادامه مطلب

ساعت حدود ۱۵:۳۰ بعدازظهر بود که شرکت کنندگان رصد شبانه به مقصد طارم زنجان،در دفتر مدرسه جمع شدند اونایی که تاخیر داشتند تا ساعت ۴ خودشان را رساندند.خانم ره مدرس ارزشمند نجوم مدرسه ،مثل رصد پارسال که در منطقه کهنه ماسوله برگزار شد با دستانی پر از نقشه و متن و عکس و…. از راه […]
ادامه مطلب