چه فرخنده شبی

چه فرخنده شبی روز گرم چهارشنبه ۲۱ مرداد حدود ساعت ۵ عصر ، طبق برنامه دانش آموزان کلاس نجوم مدرسه ی فرهنگ دوره­ ی اول با یکی دو دوست دیگر همراه با پدر یا مادر ، در حیاط مدرسه جمع شده بودند. مینی بوس هم سر ساعت تعیین شده از راه رسید. همگی سوار شدند […]
ادامه مطلب
برگزاری کلاس های آموزش ضمن خدمت برای معلمان و کارکنان  دبستان فرهنگ

      برگزاری کلاس های آموزش ضمن خدمت برای معلمان و کارکنان دبستان فرهنگ برای آمادگی هرچه بیشتر معلمان و کارکنان دبستان فرهنگ ، در ارائه شیوه های نوین تدریس، به کار بستن تکنیک های مفید کلاس داری با استفاده از فنون روانشناسی تربیتی ، چگونگی استفاده از ابزار و وسایل مدرن کمک آموزشی، [
ادامه مطلب