“الابذکرا…تطمئن القلوب” نکاتی که موفقیت دانش آموزان عزیز را درامتحانات افزایش خواهد داد. ۱-اولین و مهم ترین قدم برای رسیدن به هدف،حفظ آرامش وداشتن روحیه ی با نشاط و فعال است;سعی کنید درروزهای امتحان آرامش خودرا کاملا حفظ نمایید. ۲-حتی المقدور برنامه مطالعاتی ایام امتحانات را به گونه ای تنظیم نمایی
ادامه مطلب

ساعت ۷:۳۰صبح روز پنج شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۹۵ حیاط مدرسه از دانش آموزان مشتاق شرکت در اردوی سالانه مدرسه موج میزد همه با کوله پشتی و لباس ورزشی و وسایل تفریحی آمده بودند که یک روز خاطره انگیز را کنار دوستان و دبیران خود تجربه کنند. ساعت ۸ صبح اتوبوس ها آماده حرکت شدند […]
ادامه مطلب