جستجو :
بزرگترین دشمن دانش نادانی نیست بلکه توهم دانایی است . ( استیون هاوکینگز )                 ::                 بزرگترین هنر معلم ترغیب لذّت و شادکامی و ایجاد دانش خلّاق است. ( انیشتین )                 ::                 ادب عقل را بارور می کند و قلب را روشنی می بخشد و سرلوحه ی بزرگواری است . ( لقمان حکیم )
 
مشاوره
  
مشاوره » مقالات تربیتی » رشد چیست ؟
10 بهمن 1389
 

رشد چیست ؟ ویژگی های آن کدام است ؟

رشد عبارت است از مجموعه ای پیش رونده از تغییرات که دارای ماهیت کمی و کیفی منظم است و در جهت رسیدگی و تکامل فرد در مراحل مختلف زندگی رخ می دهد . منظور از پیش رونده آن است که رشد دارای جهت گیری مثبت و به سمت جلو است . رشد همچنین دارای فرآیندی منظم است ، زیرا رابطه ای معین بین مراحل قبلی و بعدی آن وجود دارد . تغییرات ناشی از رشد از یک سو کمی است زیرا همراه با افزایش اندازه و ساختار بدن است و از سوی دیگر کیفی است ، زیرا با تغییر در توانایی های ذهنی و ویژگی های عاطفی و اخلاقی و ... در کودک همراه است .

ویژگی های رشد

1 – رشد در همه ی انسانها مشابه است . همه ی کودکان از یک الگوی مشابه  رشد تبعیت می کنند و در این الگو ، هر مرحله از رشد به مرحله ی بعدی می پیوندد .

2 – رشد از پاسخ های کلی به سوی پاسخ های ویژه در تغییر و پیشرفت است . در پاسخ های روانی ، ذهنی و حرکتی ، فعالیت های کلی ، پیوسته مقدم بر فعالیت های ویژه رخ می دهد .

3 – رشد دارای فرآیندی مداوم است و سرعت آن ، گاه آهسته و زمانی سریع و تند . به دلیل همین تداوم ، آنچه در یک مرحله اتفاق می افتد ، بر مرحله ی بعدی اثر می گذارد . برای مثال تنش های عاطفی در خانه ، بر رشد شخصیتی او اثر می گذارد و ممکن است عوارض ناگوار و گاه جبران ناپذیری را  بر جا نهد .

4 – رشد با سرعت و درجاتی متفاوت پیش رونده است . هر چند ویژگی های جسمانی و روانی روانی مداوم است . لیکن میزان و درجه ی رشد جسمانی ، همانند رشد روانی ، در ابعاد مختلف ، متفاوت است . برای مثال ، حافظه سریع تر و قدرت استدلال فرد کندتر رشد می کند .

5 – در رشد هماهنگی وجود دارد . به بیان دیگر هر چند میزان و درجه ی رشد در کودکان مختلف متفاوت است ، لیکن در هر کودک میزان رشد در ابعاد مختلف ، با یکدیگر همگونی و هماهنگی دارد . به این معنی که رشد کودک با همان سرعت که آغاز شده است ، ادامه می یابد و با ترکیب و تعامل بی نظیر عوامل ارثی و محیطی کنترل می شود . بنابراین وظیفه ی اولیا و مربیان است که در خانه و مدرسه ، زمینه های رشد و تکامل مطلوب کودک و نوجوان را در ابعاد جسمانی ، ذهنی ، اجتماعی و عاطفی فراهم آورند .

منبع : استادان طرح جامع آموزش خانواده – خانواده و فرزندان ، انتشارات انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران – 1377

واحد مشاوره مدرسه راهنمایی غیردولتی فرهنگ ( آقای محمودی زاده )  

 

Design By Afarinesh Ins.
COPYRIGHT 2010