دانش آموزان پرتلاش در درس ادبیات فارسی

کلاس  نهم خمامی زاده

دانش آموزان پرتلاش در درس ادبیات فارسی

نهم خمامی زاده

( کلاس آقای ابراهیمی )

 

1 محمدپارسا آزادبخش

2 همایون اسدی

3 پارسا حقدوست

4 امیرحسین پیرصنعان

5 علیرضا تنها

6 مانی حقی صفت ( بسیار فعال )

7 مجتبی رفیع اکرمی

8 امیرمحمد پرندوار

9 نیما رضایی

10 امیرحسین رجب زاده