نفرات برتر در اولین مرحله آزمون های سراسری گـاج

اولین مرحله آزمون ، روز جمعه 21 مهرماه در محل دبیرستان برگزار شد .....

نفرات برتر در اولین مرحله آزمون های سراسری گـاج

هفتم دکتر معین:

بهراد احمدی ملکوت

جواد احمدی نیای

سید ارسلان حسنینی

مهدی جمالی پور

مهدی رحیم زاده

 

هفتم شیون فومنی :

امیررضا منیری

حسین نجات پور

ابوالفضل علیدوست

فرحان قاسمی

محمدحسین مرادپور

 

هشتم استاد اردشیری

احمدرضا اسکندری

مانی جلیلی

امیررضا اله پور

فرحان ثابت

محمدحسین جعفرپناه

 

 

هشتم دکتر بهزاد

محمدحسین عوض مطلق

امین کاظمی زاده مقدم

علی نژادی

پوریا قادری

مهرزاد محجوب

 

نهم دکتر حشمت

محمدصادق صدقی

علیرضا جدید

سیدامیررضا خوشکلام

مهدی صادقی بافکر

رضا زنگنه

 

نهم استاد خمامی زاده

 پارسا حقدوست

دومان خان محمدی

محمدپارسا آزادبخش

علیرضا توانایی

همایون اسدی

 

نهم استاد پورداود

سینا رباطی

سروش رجبی مقدم

اشکان والی زاده

سبحان لیاقت جو

پارسا جواهریان