اولین مرحله آزمون های علمی سراسری گاج در مدرسه برگزار شد

صبح روز جمعه 21 مهرماه 96 دانش آموزان با شادمانی و لبخند به تدریج در حیاط مدرسه جمع شدند....

صبح