دیداری متفاوت در  صبح جمعه

بارش باران پاییزی و خنکی هوا و حس غریبی که صبح جمعه بر اندام شهر سایه انداخته بود، باعث شد که بچه های فرهنگ با شور و اشتیاق وافر به مدرسه بیایند و یک کار مشترک علمی را انجام بدهند....

.