برگزاری سومین جلسه انجمن اولیا و مربیان

ساعت 5 عصر روز سه شنبه 7آذرماه 1396، طبق جدول زمانبندی برگزاری جلسات انجمن اولیا و مربیان، سومین نشست لعضای انجمن و عوامل اجرایی مدرسه برگزار شد...

برگزاری سومین جلسه انجمن اولیا و مربیان

ساعت 5 عصر روز سه شنبه 7آذرماه 1396، طبق جدول زمانبندی برگزاری جلسات انجمن اولیا و مربیان، سومین نشست لعضای انجمن و عوامل اجرایی مدرسه برگزار شد.

در این جلسه ابتدا مدیر مدرسه گزارش کوتاهی از عملکرد ماه گذشته مدرسه به شرح زیر ارائه نمود:

1 4 آبان : بازدید دانش آموزان پایه هفتم از رصدخانه رشت

2 اول تا 14 آبان : برگزاری ارزشیابی هایمستمر مرحله اول نوبت اول

3 از 11 آبان: برگزاری کلاس های تکمیلی ( تیزهوشان و تقویتی )

4 از 8 آبان: تشکیل کلاس آموزش خانواده

5 پنجشنبه های هر هفته : برگزاری جلسه عوامل اجرایی مدرسه و نقد و بررسی عملکردها

6 17 آبان: برگزاری آزمون علمی سراسری گاج و از روز بعد تحلیل و بررسی آزمون توسط دبیران در کلاس

7 30 آبان: حضور خانم جعفرپور ( مربی هنر تذهیب و نگارگری ) در مدرسه و راهنمایی دانش آموزان جهت فراگیری این هنرها

8 8آذر: بازدید علمی دانش آموزان پایه هفتم از تصفیه خانه بزرگ آب رشت

در ادامه هر یک از اعضای انجمن نظرات انتقادی و پیشنهادی خود را مطرح کردند و مسائلی از قبیل چگونگی ایجاد جاذبه بیشتر برنامه مطالعاتی عصرها ، ضرورت آموزش خانواده، پرداختن به مسابقات متنوع علمی- فرهنگی و هنری در مدرسه و ... مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

سومین جلسه هم اندیشی انجمن اولیا و مربیان ساعت 7:15 شب به پایان رسید.