آزمون المپیاد زیست شناسی دوره اول

به اطلاع دانش آموزان علاقمند به شرکت در المپیاد زیست شناسی می رسانیم در صورت تمایل با توجه به شرایط ذیل، در خصوص ثبت نام اقدام فرمایید ...

.