دانش آموز عزیز، آقای مانی فتحعلی پور  

دانش آموز عزیز، آقای مانی فتحعلی پور  

زادروزت شیرین، پرعشق و نورآفرین باد.
قهقهه هایی آسمانی و آرامش زلال زندگی را برایت آرزو داریم . . .