دانش آموز عزیز، آقای اشکان والی زاده

 

دانش آموز عزیز، آقای اشکان والی زاده   

تولدت آغاز زیبایی هاست
هزاران گل یاس سپید تقدیمت می کنیم