دانش آموز عزیز، آقای اشکان والی زاده

27 بهمن ماه، سالروز میلادت گرامی باد 

 

دانش آموز عزیز، آقای اشکان والی زاده   

تولدت آغاز زیبایی هاست
هزاران گل یاس سپید تقدیمت می کنیم