کتاب (رازهای علمی برای نوجوانان)

photo_2016-04-21_00-33-52

هیچ رویدادی بی‌سبب نیست! این بررسی و آزمایش است که ما را به درک علل حوادث رهنمون می‌کند. دانشمندان جهان، همه‌ی چون و چراها و دلیل پدیده‌ها را به وسیله آزمایش دریافته‌اند.

گالیله دانشمند معروف ایتالیایی، ۴۰۰ سال پیش گفته است: «آزمایش بیش از خواندن کتاب و پای‌بند بودن به دلیل و عقاید دیگران، ما را به کشف حقایق رهنمون می‌سازد». آنچه را که در محیط زندگی خود بارها و بارها می‌بینیم و از کنار آن بدون توجه می‌گذریم و آن را امری عادی و معمولی می‌پنداریم همه از قوانین عملی ساده‌ای پیروی می‌کنند.

کتاب حاضر شامل آزمایش‌هایی از این دست است که به وسایل آزمایشگاهی ویژه‌ای نیاز ندارد و لازم نیست که متخصص در کارهای آزمایشگاهی باشید. بلکه با وسایل خانگی و ارزان‌قیمت نیز انجام می‌پذیرد.

علاوه بر آن، در لابه‌لای صفحات این کتاب با رازهای علمی زیادی آشنا خواهید شد که برایتان کاملا تازگی دارند. حتی ریاضیات تجربی و زنده نیز در این کتاب مورد غفلت قرار نگرفته است.

رئیس انجمن اولیا و مربیان دبیرستان غیردولتی فرهنگ(دوره اول)

خانم اسرافیلیان