برترین های آزمون سراسری گاج در تاریخ ۹۵/۰۹/۰۲

2

%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85-%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%88%d9%85%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7 3 4 5

دفتر دبیرستان غیردولتی فرهنگ(دوره اول)