اولین جلسه کلاس آموزش خانواده برگزار شد.

ساعت 5 عصر روز یکشنبه اولین جلسه آموزش خانواده با شرکت ثبت نام کنندگان تشکیل گردید،در این جلسه استاد حبیب زاده در خصوص شیوه های صحیح رفتاری و تربیتی برای حاضرین صحبت کردند.

جلسات آموزش خانواده هر یکشنبه ساعت 5 عصر تشکیل و تا 6 هفته ادامه خواهد داشت.

 

دفتر دبیرستان غیردولتی فرهنگ(دوره اول)